Wojsko Polskie- wczoraj i dziś

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej (tak nazywane jest prawidłowo Wojsko Polskie) to główny strażnik suwerenności naszego kraju. Uformowane ostatecznie po upadku komunizmu siły bitewne łącznie z prawidłowo prowadzoną polityką zagraniczną stanowią główny czynnik obronny Polski.

Jednak wojsko nie zawsze było świetnie wyszkoloną i karną grupą zawodowych żołnierzy. Przez wiele setek lat Polacy musieli polegać na opłacanych najemnikach pochodzących z wielu sąsiednich krajów. Nabór mołdawskich, czy niemieckich wojowników nie stanowił wówczas problemu finansowego, ale osłabiał już i tak naruszoną pozycję Państwa Polskiego. Przewrót majowy i dojście do władzy marszałka Józefa Piłsudskiego stał się zaczątkiem reformy i tworzenia nowego, silnego wojska reprezentatywnego. Przeprowadzone wówczas zmiany umożliwiły połączenie wielu podjednostek, które wcześniej nie poddawały się zwierzchnictwu. Nadejście II wojny światowej i klęska wojska polskiego sprawiły, że dotąd silne i połączone ze sobą wojsko polskie rozpoczęło tworzenie pomniejszych formacji zbrojnych. Powstająca wówczas Armia Krajowa, formujące się wschodnie dywizje generała Andersa, czy Polskie Siły Zbrojne na Zachodzie pomimo formalnego pozostawania pod kuratelą rządu znajdującego się na wygnaniu stanowiły odrębne jednostki wojskowe.

Następuje po okresie wojny i okupacji trudne lata komunistycznego terroru pozwoliły na odbudowę wojska, które było jednak bezwzględnie podporządkowane nowej władzy. Pomimo pozostawania w ukryciu tzw. żołnierzy wyklętych- Polacy nie zdecydowali się na żaden przewrót i do 1989 roku byli uczestnikami zimnej wojny. Upadek bloku wschodniego, a także komunizmu pozwolił na stworzenie silnej i zawodowej armii, która broni polskich granic po dziś dzień.