Jak mocne jest wojsko Polskie?

Według Credit Suisse – jednego z największych banków szwajcarskich, polskie siły zbrojne są potężniejsze niż na przykład armia niemiecka. Według najnowszego rankingu zajmujemy 17 miejsce na świecie. Warto wspomnieć również o tym, że w czołówce obok Rosji i Stanów Zjednoczonych uplasowały się także armie państw azjatyckich.