Czy wojsko Polskie budzi grozę?

Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polski są zdecydowanie najlepsze w subregionie Europy Środkowo-Wschodniej. Pamiętać należy jednak o tym, że wojsko Polskie ma wiele słabości na różnorodnych obszarach. Problemy zaczynają się od marynarki wojennego po siły powietrzne. Sporo nieprawidłowości jest także w braku broni o dużej sile rażenia i precyzji.

Realna ocena wojska Polskiego

Po realnym spojrzeniu na nasze otoczenie strategiczne i militarne to trudno nie zgodzić się z tym, że polska armia jest zdecydowanie potężniejsza niż na przykład armia Litwy, Ukrainy, Słowacji, Czech, Węgier, Rumunii czy Bułgarii. Co godne uwagi, w jakości sił konwencjonalnych nie ustępujemy nawet armii niemieckiej czy rosyjskiej. Warto wspomnieć również i o tym, że w Polsce z roku na rok znacząco wzrastają wydatki na cele wojskowe.


Nie tylko własna armia

Podstawowe elementy polityki bezpieczeństwa Polski oparte są przede wszystkim na solidnych filarach, a mówiąc dokładniej na sojusznikach. Polska od wielu lat jest obecna w dwóch największych sojuszach na świecie NATO i Unii Europejskiej. Sojusznicy wojska Polskiego liczą łącznie 60 krajów, które posiadają w swoich rękach blisko 2/3 światowej potęgi militarnej.

Jak poprawić armię

Wojsko Polskie co prawda nie jest w ruinie i nie jest niezdolne do walki z wrogiem, ale jego aktualny rozmiar oraz poziom zasobów jest zdecydowanie mniejszy niż w rzeczywistości powinien być, zwłaszcza jak weźmie się pod uwagę zasięg współczesnych zagrożeń. W pierwszej kolejności należy jak najszybciej powstrzymać trend cięcia wydatków na obronność jak i również dokonanie w ich planowaniu stosownych korekt. Kluczem do sukcesu jest wykorzystanie funduszy przeznaczonych na obronę w bardziej racjonalny sposób, niż było to czynione na przestrzeni ostatnich 15 lat.