Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej

Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej to formacja wojskowa broniąca suwerenności Państwa Polskiego od 1918 roku. Pomimo następujących po sobie klęsk, a także zmian nazwy aktualne wojsko nadal opiera swoją działalność na podstawach stworzonych prawie 100 lat temu przez poprzedników. 1918 rok to czas zakończenia działań wojennych na froncie I wojny światowej, rodząca się ponownie po 123 latach państwowość polska pragnęła stworzenia nowoczesnego i świetnie wyszkolonego wojska. Zadanie to udało się jedynie dzięki tzw. przewrotowi majowemu i nadaniu zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu. Stworzona przez niego armia pomimo swojej liczebności stanowiła wzór wojskowości. Nadchodzące wojenne lata, tułaczka rządu, a także działania okupacyjne sprawiły, że Wojsko Polskie straciło swój blask.

Tworząca się wówczas Armia Krajowa będąca odpowiedzią na rozpad Wojska Polskiego stała się zaczątkiem nowego i silnego wojska. Przeprowadzane sukcesywnie akcje zarówno militarne, jak i sabotażowe umożliwiły ukazanie siły, która nadal tkwiła w żołnierzach biorących udział w czasie wrześniowych walk w 1939 roku. Możliwość stworzenia wschodnich dywizji pod kuratelą generała Andersa również miała swój udział w odbudowie zszarganej reputacji polskich wojskowych.

Lata Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej to czas, w którym wojsko polskie było ściśle podporządkowane Związkowi Socjalistycznych Republik Radzieckich. Brak suwerenności sprawił, że wojsko nie rozwijało się, a stosowane w nim techniki były przestarzałe. Upadek bloku komunistycznego umożliwił odrodzenie zawodowej armii w Polsce.